Dagens citat

Dom vill ge oss en tredjedel av intäkterna, men vi sa att vi ska ha minst en fjärdedel.

 

Källa: Ingemar Johansson